Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ II : КОДЕКС ЗА УМЕСТНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.   При изпълнението на служебните си задължения членовете на Европейския парламент се отнасят към всички лица, работещи в Европейския парламент, учтиво, с достойнство, с уважение, без предубеждения и без дискриминация.

2.   При изпълнението на служебните си задължения членовете на ЕП се държат по професионален начин и в отношенията си със служителите се въздържат по-специално от унизителен, оскърбителен, обиден или дискриминационен език или всякакво друго поведение, което е неетично, унизително или незаконосъобразно.

3.   Членовете на ЕП не могат чрез своите действия да подтикват или насърчават служителите да нарушават, заобикалят или пренебрегват действащото законодателство, вътрешните правила на Парламента или настоящия кодекс, нито да толерират такива действия от страна на служителите под свое ръководство.

4.   С цел да се гарантира ефективното функциониране на Европейския парламент, неговите членове се стремят да гарантират, при запазване на необходимата дискретност, че всякакви разногласия или конфликти, свързани със служители под тяхно ръководство, се разрешават незабавно, справедливо и ефективно.

5.   Когато е необходимо, членовете на ЕП спазват, незабавно и изцяло, действащите процедури за управление на ситуации на конфликт или случаи на (психологически или сексуален) тормоз, включително като реагират бързо на всички твърдения за тормоз. Членовете на ЕП следва да участват в предназначените за тях специализирани обучения, насочени към предотвратяването на конфликти и тормоз на работното място, както и към доброто управление на кабинетите.

6.   Членовете на ЕП подписват декларация, с която потвърждават своя ангажимент да спазват настоящия кодекс. Всички декларации, подписани или не, се публикуват на уебсайта на Парламента.

7.   Членовете на ЕП, които не са подписали декларацията относно настоящия кодекс, не могат да бъдат избирани на мандатна длъжност в Парламента или в неговите органи, да бъдат назначавани за докладчици или да участват в официална делегация или междуинституционални преговори.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация