Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

V souladu s rozhodnutími Parlamentu o používání genderově neutrálního jazyka v jeho dokumentech jednací řád byl upraven tak, aby zohledňoval příslušné pokyny, jež byly schváleny Skupinou na vysoké úrovni pro rovnost žen a mužů a rozmanitost dne 11. dubna 2018.

Výklad ustanovení jednacího řádu je vyznačen kurzívou (podle článku 236).

Soubor hlavních právních aktů týkajících se jednacího řádu je k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu a lze jej stáhnout z těchto stránek:

http://www.europarl.europa.eu/sipade/rules/compendium/Compendium_CS.pdf

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění