Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

OPLYSNING TIL LÆSEREN

I overensstemmelse med Parlamentets afgørelser om kønsneutral sprogbrug i Parlamentets dokumenter er forretningsordenen blevet tilpasset for at tage højde for de retningslinjer herfor, som blev godkendt af Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Diversitet den 11. april 2018.

Fortolkninger til forretningsordenen (jf. artikel 236) er gengivet med kursiv.

Et "Kompendium over de vigtigste retsakter med relation til forretningsordenen" er til rådighed på og kan downloades fra Europa-Parlamentets websted:

http://www.europarl.europa.eu/sipade/rules/compendium/Compendium_DA.pdf

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse