Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
ACHOIMRE AR NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

NOTA DON LEITHEOIR

I gcomhréir le cinntí na Parlaiminte maidir le húsáid a bhaint as teanga atá neodrach ó thaobh inscne de ina cuid doiciméad, tá oiriúnú déanta ar na Rialacha Nós Imeachta chun aird a thabhairt ar na treoirlínte ar an ábhar sin a d’fhormheas an Grúpa Ardleibhéil um Chomhionannas Inscne agus Éagsúlacht an 11 Aibreán 2018.

Déantar léirmhínithe ar na Rialacha (de bhun Riail 236) a chur in iúl i gcló iodálach.

Tá “Coimre de na príomhghníomhartha dlí a bhaineann leis na Rialacha Nós Imeachta” ar fáil ar láithreán gréasáin Pharlaimint na hEorpa, agus is féidir é a íoslódáil ó láithreán gréasáin Pharlaimint na hEorpa:

http://www.europarl.europa.eu/sipade/rules/compendium/Compendium_GA.pdf.

An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil