Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 1219k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

UWAGA DLA CZYTELNIKA

Zgodnie z decyzją Parlamentu w sprawie stosowania w swoich dokumentach języka neutralnego płciowo, Regulamin został dostosowany w celu uwzględnienia wytycznych w tym przedmiocie zaakceptowanych przez Grupę Wysokiego Szczebla ds. Równości Płci i Różnorodności w dniu 11 kwietnia 2018 r.

Wykładnie Regulaminu (zgodnie z art. 236) są zaznaczone kursywą.

"Kompedium głównych aktów prawnych dotyczących Regulaminu" jest dostępne do pobrania na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/sipade/rules/compendium/Compendium_PL.pdf

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2019Informacja prawna