Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG VI. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA(1)
XVIII.   Odbor za ustavna pitanja

Odbor nadležan za:

1.   institucionalne aspekte procesa europske integracije, posebno pripremu, pokretanje i provođenje redovnih i pojednostavljenih postupaka revizije Ugovora;

2.   provođenje Ugovora o Europskoj uniji i procjenu njegovog djelovanja;

3.   institucionalne posljedice pregovora za proširenje ili istupanje iz Unije;

4.   međuinstitucijske odnose, uključujući razmatranje međuinstitucijskih sporazuma u pogledu njihovog prihvaćanja od strane Parlamenta, u skladu s člankom 148. stavkom 2. Poslovnika;

5.   jedinstveni izborni postupak;

6.   političke stranke i političke zaklade na europskoj razini, ne dovodeći u pitanje nadležnost Predsjedništva;

7.   utvrđivanje postojanja ozbiljnog i trajnog kršenja zajedničkih načela država članica od strane jedne države članice;

8.   tumačenje i primjenu Poslovnika i prijedloge za njegove izmjene.

(1)Usvojeno odlukom Parlamenta od 15. siječnja 2014.
Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena