Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 1219k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK VI : UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH(1)
XVIII.   Komisja Spraw Konstytucyjnych

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   instytucjonalnych aspektów procesu integracji europejskiej, zwłaszcza przygotowania, wszczynania i przebiegu procedur związanych ze zwykłą i uproszczoną rewizją traktatu;

2.   stosowania traktatów i oceny ich funkcjonowania;

3.   konsekwencji dla instytucji wynikających z negocjacji w sprawie rozszerzenia lub wystąpienia z Unii;

4.   stosunków międzyinstytucjonalnych, w tym także analizy porozumień międzyinstytucjonalnych, o których mowa w art. 148 ust. 2 Regulaminu, w celu ich zatwierdzenia przez Parlament;

5.   jednolitej procedury wyborczej;

6.   partii politycznych i fundacji politycznych na poziomie europejskim, z zastrzeżeniem kompetencji Prezydium;

7.   stwierdzania poważnego i stałego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich;

8.   wykładni i stosowania Regulaminu oraz propozycji zmian.

(1)Przyjęte decyzją Parlamentu z dnia 15 stycznia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2019Informacja prawna