Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE VI : BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES(1)
XV.   Commissie cultuur en onderwijs

Deze commissie is bevoegd voor:

1.   de culturele aspecten van de Europese Unie, met name:

a)   de verbetering van de kennis en verbreiding van cultuur,
b)   de bescherming en bevordering van culturele en taaldiversiteit,
c)   de instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed, culturele uitwisselingen en scheppend werk op artistiek gebied;

2.   het onderwijsbeleid van de Unie, waaronder het hoger onderwijs in Europa, en bevordering van het stelsel van Europese scholen en levenslang leren;

3.   audiovisueel beleid en de culturele en onderwijsaspecten van de informatiemaatschappij;

4.   jeugdbeleid;

5.   de ontwikkeling van een sport- en vrijetijdsbeleid;

6.   voorlichtings- en mediabeleid;

7.   samenwerking met derde landen op het gebied van cultuur en onderwijs, en betrekkingen met relevante internationale organisaties en instellingen.

(1)Aangenomen bij besluit van het Parlement van 15 januari 2014.
Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling