Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iulie 2019
EPUB 148kPDF 764k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

ANEXA VI : COMPETENȚELE ȘI ATRIBUŢIILE COMISIILOR PARLAMENTARE PERMANENTE(1)
XV.   Comisia pentru cultură şi educaţie

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1.   aspectele culturale ale Uniunii Europene, în special:

(a)   îmbunătăţirea cunoaşterii şi difuzării culturii,
(b)   protejarea şi promovarea diversităţii culturale şi lingvistice,
(c)   conservarea şi protejarea patrimoniului cultural, schimburile culturale şi creaţia artistică;

2.   politica educațională a Uniunii, inclusiv în domeniul învățământului superior în Europa și promovarea sistemului de școli europene și de formare pe tot parcursul vieții;

3.   politica în domeniul audiovizual şi aspectele culturale şi educative ale societăţii informaţionale;

4.   politica în domeniul tineretului;

5.   dezvoltarea unei politici în domeniul sportului și al activităților recreative;

6.   politica informaţională şi politica în domeniul mass-media;

7.   cooperarea cu țările terțe în domeniile culturii și al educației și relațiile cu organizațiile și instituțiile internaționale pertinente.

(1)Adoptată prin Decizia Parlamentului din 15 ianuarie 2014.
Ultima actualizare: 23 septembrie 2019Notă juridică