Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 136kPDF 1068k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOGA VI : PRISTOJNOSTI STALNIH ODBOROV(1)
XV.   Odbor za kulturo in izobraževanje

Odbor, pristojen za:

1.   kulturne vidike Evropske unije, zlasti:

(a)   izboljševanje poznavanja in razširjanje kulture,
(b)   zaščito in podpiranje kulturne in jezikovne raznolikosti,
(c)   ohranjanje in varstvo kulturne dediščine, kulturno izmenjavo ter umetniško ustvarjanje;

2.   izobraževalno politiko Unije, vključno s področjem evropskega visokega šolstva, spodbujanjem sistema evropskih šol in vseživljenjskim učenjem;

3.   avdiovizualno politiko ter kulturne in izobraževalne vidike informacijske družbe;

4.   mladinsko politiko;

5.   razvoj politike športa in prostega časa;

6.   politiko obveščanja in medijev;

7.   sodelovanje s tretjimi državami na področju kulture in izobraževanja ter odnose z ustreznimi mednarodnimi organizacijami in institucijami.

(1)Sprejeto s sklepom Parlamenta z dne 15. januarja 2014.
Zadnja posodobitev: 23. junij 2019Pravno obvestilo