Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE VI : PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA(1)
VII.   Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   työllisyyspolitiikka ja kaikki sosiaalipolitiikan osa-alueet, mukaan lukien työolot, sosiaaliturva, sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen suojelu;

2.   työntekijöiden oikeudet;

3.   työterveys- ja työturvallisuustoimet;

4.   Euroopan sosiaalirahasto;

5.   ammatillista koulutusta koskeva politiikka, mukaan lukien ammattipätevyys;

6.   työntekijöiden ja eläkeläisten vapaa liikkuvuus;

7.   työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu;

8.   kaikenlainen syrjintä työssä ja työmarkkinoilla, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää;

9.   suhteet

–   Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen (Cedefop)
–   Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöön
–   Euroopan koulutussäätiöön ja
–   Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon

sekä suhteet muihin asiaankuuluviin unionin elimiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

(1)Vahvistettu parlamentin päätöksellä 15. tammikuuta 2014.
Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus