Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE VI : BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES(1)
VII.   Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Deze commissie is bevoegd voor:

1.   het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, met inbegrip van arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, sociale inclusie en sociale bescherming;

2.   de rechten van werknemers;

3.   gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op het werk;

4.   het Europees Sociaal Fonds;

5.   het beroepsopleidingsbeleid, met inbegrip van beroepskwalificaties;

6.   het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden;

7.   de dialoog tussen de sociale partners;

8.   alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, met uitzondering van discriminatie op grond van geslacht;

9.   de betrekkingen met

–   het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop),
–   de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden,
–   de Europese Stichting voor opleiding,
–   het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk;

alsook betrekkingen met andere relevante organen van de Unie en internationale organisaties.

(1)Aangenomen bij besluit van het Parlement van 15 januari 2014.
Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling