Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iulie 2019
EPUB 148kPDF 764k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

ANEXA VI : COMPETENȚELE ȘI ATRIBUŢIILE COMISIILOR PARLAMENTARE PERMANENTE(1)
VII.   Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1.   politica ocupării forței de muncă și toate aspectele de politică socială, inclusiv condițiile de muncă, securitatea socială, integrarea socială și protecția socială;

2.   drepturile lucrătorilor;

3.   măsurile de garantare a sănătății și securității la locul de muncă;

4.   Fondul social european;

5.   politica de formare profesională, inclusiv calificările profesionale;

6.   libera circulație a lucrătorilor și pensionarilor;

7.   dialogul social;

8.   toate formele de discriminare la locul de muncă și pe piața muncii, altele decât cele fondate pe gen;

9.   relaţiile cu:

–   Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop),
–   Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă,
–   Fundaţia Europeană de Formare,
–   Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă,

precum și relațiile cu alte organisme ale Uniunii și organizații internaționale pertinente.

(1)Adoptată prin Decizia Parlamentului din 15 ianuarie 2014.
Ultima actualizare: 19 decembrie 2019Notă juridică