Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE VI : PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA(1)
XIX.   Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   naisten oikeuksien määrittely, edistäminen ja suojelu unionissa sekä näihin liittyvät unionin toimet;

2.   naisten oikeuksien edistäminen kolmansissa maissa;

3.   yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävä politiikka, mukaan lukien miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja kohteluaan työssä;

4.   kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan väkivallan ja syrjinnän poistaminen;

5.   sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen sisällyttäminen unionin kaikkeen politiikkaan ja sen kehittäminen;

6.   naisten oikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten seuranta ja täytäntöönpano;

7.   naisten oikeuksia koskevan tiedon lisääminen.

(1)Vahvistettu parlamentin päätöksellä 15. tammikuuta 2014.
Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus