Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA VI : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
XVI.   Výbor pro právní záležitosti

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   výkladu, uplatňování a sledování práva Unie, souladu aktů Unie s primárním právem, včetně volby právního základu a dodržování zásady subsidiarity a proporcionality;

2.   výkladu a uplatňování mezinárodního práva, pokud se dotýká Evropské unie;

3.   zdokonalení tvorby právních předpisů a zjednodušování práva Unie;

4.   právní ochrany parlamentních práv a výsad, včetně zapojení Parlamentu do řízení před Soudním dvorem Evropské unie;

5.   aktů Unie, které ovlivňují právní řády členských států, zejména v oblasti:

a)   občanského a obchodního práva,
b)   práva obchodních společností,
c)   práva duševního vlastnictví,
d)   procesního práva;

6.   opatření týkající se soudní a správní spolupráce v občanských věcech;

7.   odpovědnosti v oblasti životního prostředí a sankcí za trestné činy proti životnímu prostředí;

8.   etických otázek spojených s novými technologiemi při použití postupu s přidruženými výbory mezi příslušnými výbory;

9.   statutu poslanců a služebního řádu úředníků Evropské unie;

10.   výsad a imunit a ověřování pověřovacích listin poslanců;

11.   organizační struktury a statutu Soudního dvora Evropské unie;

12.   Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění