Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VI. MELLÉKLET : AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK HATÁSKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE(1)
XVI.    Jogi Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

(1)   az uniós jog értelmezése, alkalmazása és nyomon követése, az uniós jogi aktusok és az elsődleges joganyag közötti összhang, különösen a jogalap megválasztása és a szubszidiaritás és arányosság elvének betartása,

(2)   a nemzetközi jog értelmezése és alkalmazása, amennyiben az Európai Uniót érinti,

(3)   a jogalkotás minőségének javítása és az uniós jog egyszerűsítése,

(4)   a Parlament jogainak és kiváltságainak jogi védelme, beleértve az Európai Unió Bírósága eljárásaiban való részvételt,

(5)   olyan uniós jogi aktusok, amelyek befolyásolják a tagállamok jogrendjét, különösen a következő területeken:

a)   polgári és kereskedelmi jog,
b)   társasági jog,
c)   szellemi alkotások joga,
d)   eljárásjog,

(6)   a polgári ügyekben történő igazságügyi és közigazgatási együttműködést érintő intézkedések

(7)   környezeti felelősség, illetve a környezeti bűncselekmények miatti szankciók,

(8)   az új technológiákkal kapcsolatos etikai kérdések, az illetékes bizottságokkal zajló társbizottsági eljárásban,

(9)   a képviselői statútum és az Európai Unió személyzeti szabályzata,

(10)   kiváltságok és mentességek, valamint a képviselők mandátumvizsgálata,

(11)   az Európai Unió Bíróságának szervezete és alapokmánya,

(12)   az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala.

(1)Elfogadta a Parlament 2014. január 15-i határozatával.
Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat