Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VI : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
XIV.   Fiskeriudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   den fælles fiskeripolitiks funktion og udvikling samt dens forvaltning

2.   bevarelse af fiskeressourcerne, forvaltning af fiskeri og de flåder, der udnytter sådanne ressourcer, og havforskning og anvendt fiskeriforskning

3.   en fælles markedsordning for fiskeri- og akvakulturprodukter og forarbejdning og markedsføring heraf

4.   strukturpolitikken inden for fiskeri og akvakultur, herunder de finansielle instrumenter og midler til udvikling af fiskeriet for at støtte disse sektorer

5.   den integrerede havpolitik med hensyn til fiskeri

6.   bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler, regionale fiskeriorganisationer og gennemførelsen af internationale forpligtelser på fiskeriområdet.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse