Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG VI. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA(1)
XIV.   Odbor za ribarstvo

Odbor nadležan za:

1.   djelovanje i razvoj zajedničke ribarstvene politike i njezino upravljanje;

2.   očuvanje ribolovnih resursa, upravljanje ribarstvom i flotama koje iskorištavaju te resurse te istraživanje mora i primijenjeno istraživanje u području ribarstva;

3.   zajedničku organizaciju tržišta ribljih proizvoda i proizvoda akvakulture te njihovu preradu i stavljanje na tržište;

4.   strukturnu politiku na područjima ribarstva i akvakulture, uključujući financijske instrumente i sredstva za usmjeravanje ribarstva u cilju davanja potpore tim područjima;

5.   integriranu pomorsku politiku u vezi s ribolovnim aktivnostima;

6.   partnerske sporazume na području održivog ribarstva, regionalne ribarskee organizacije i provedbu međunarodnih obveza u području ribarstva.

(1)Usvojeno odlukom Parlamenta od 15. siječnja 2014.
Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena