Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VI : ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
XX.   Комисия по петиции

Комисията отговаря за:

1.   Петициите;

2.   Организацията на публични изслушвания относно граждански инициативи съгласно член 222;

3.   Отношенията с Европейския омбудсман.

(1)Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация