Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Juuli 2019
EPUB 136kPDF 1011k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VI LISA  : PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD(1)
XX    Petitsioonikomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.   petitsioonid;

2.   kodanikualgatustega seotud avalike kuulamiste korraldamine vaatavalt artiklile 222;

3.   suhted Euroopa Ombudsmaniga.

(1)Vastu võetud Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta otsusega.
Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave