Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG VI. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA(1)
XI.   Odbor za promet i turizam

Odbor nadležan za:

1.   pitanja razvoja zajedničke politike za željeznički, cestovni, unutarnji vodni, pomorski i zračni promet, posebno:

(a)   zajedničke propise za prijevoz unutar Europske unije,
(b)   uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području prometne infrastrukture,
(c)   pružanje prijevoznih usluga i odnose s trećim zemljama na području prijevoza,
(d)   sigurnost prijevoza,
(e)   odnose s međunarodnim prijevozničkim organizacijama,
(f)   Europsku agenciju za pomorsku sigurnost, Agenciju Europske unije za željeznice, Agenciju Europske unije za sigurnost zračnog prometa i zajedničko poduzeće SESAR;

2.   poštanske usluge;

3.   turizam.

(1)Usvojeno odlukom Parlamenta od 15. siječnja 2014.
Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena