Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 1154k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VI PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
XI.   Transporto ir turizmo komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   klausimus, susijusius su bendros geležinkelių, kelių, vidaus vandens kelių, jūrų ir oro transporto politikos sukūrimu, visų pirma:

a)   bendras transportui Europos Sąjungoje taikomas taisykles,
b)   transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą transporto infrastruktūros srityje,
c)   transporto paslaugų teikimą ir santykius su trečiosiomis šalimis transporto srityje,
d)   transporto saugą,
e)   santykius su tarptautinėmis transporto organizacijomis;
f)   Europos jūrų saugumo agentūrą, Europos Sąjungos geležinkelių agentūrą, Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrą ir bendrąją įmonę SESAR;

2.   pašto paslaugas;

3.   turizmą.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2019 m. birželio 22 d.Teisinis pranešimas