Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
XI.    Utskottet för transport och turism

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Utveckling av en gemensam politik för transporter på järnväg, landsväg och inre vattenväg samt sjöfart och luftfart, särskilt inom följande områden:

a)   Gemensamma regler för transporter inom Europeiska unionen.
b)   Upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för transportinfrastruktur.
c)   Tillhandahållande av transporttjänster och förbindelser på området transporter med tredjeland.
d)   Transportsäkerhet.
e)   Förbindelser med internationella transportorganisationer.
f)   Europeiska sjösäkerhetsbyrån, Europeiska unionens järnvägsbyrå, Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet och Gemensamma Sesar-företaget.

2.   Posttjänster.

3.   Turism.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande