Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL I : FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
CAIBIDIL 1 : FEISIRÍ PHARLAIMINT NA hEORPA

Riail 2 : Sainordú neamhspleáchais

I gcomhréir le hAirteagal 6(1) d’Ionstraim an 20 Meán Fómhair 1976 agus le hAirteagal 2(1) agus le hAirteagal 3(1) de Reacht Fheisirí Pharlaimint na hEorpa, feidhmeoidh na Feisirí a sainordú go saor agus go neamhspleách, ní bheidh siad faoi cheangal ag aon teagaisc ná ní ghlacfaidh siad le haon sainordú ceangailteach.

An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil