Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 1 : EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 6 : Upphävande av immunitet

1.   Varje begäran om upphävande av immunitet ska bedömas i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och med de principer som avses i artikel 5.2 i denna arbetsordning.

2.   När en ledamot anmodas att vittna eller framträda som sakkunnig behöver ingen begäran om upphävande av immuniteten inges, under förutsättning att

-   ledamoten inte tvingas vittna en dag eller vid ett tillfälle som hindrar honom eller henne från att utföra sitt uppdrag som ledamot, eller som försvårar utförandet av detta uppdrag, eller under förutsättning att vittnesmålet kan avges skriftligt eller på annat sätt som inte försvårar för ledamoten att utföra sitt uppdrag som ledamot, och

-   ledamoten inte är skyldig att avlägga vittnesmål som omfattar sådana uppgifter som erhållits konfidentiellt under utförandet av uppdraget som ledamot och som ledamoten inte anser sig kunna röja.

Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande