Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 2 : HVERV

Artikel 15 : Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser (1)

1.   Formanden, efterfulgt af næstformændene og kvæstorerne, vælges ved hemmelig afstemning i overensstemmelse med artikel 191.

Indstilling af kandidater skal ske med den pågældendes samtykke og kan kun foretages af en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel. Der kan forelægges nye kandidaturer før hver valgrunde.

Kandidaterne vælges med akklamation, hvis antallet af kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser, medmindre medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den høje tærskel, kræver hemmelig afstemning.

Hvis mere end én hvervsindehaver vælges ved en enkelt afstemning, er stemmesedlen kun gyldig, hvis mere end halvdelen af de stemmer, der er til rådighed, er afgivet.

2.   Ved valg af formand, næstformænd og kvæstorer må der taget som en helhed tages hensyn til en rimelig repræsentation af politiske retninger samt af køn og af en ligelig geografisk fordeling.

(1) Artikel 15 finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 213, stk. 3).
Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse