Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA I. : ZASTUPNICI, PARLAMENTARNA TIJELA I KLUBOVI ZASTUPNIKA
POGLAVLJE 2. : OBNAŠATELJI DUŽNOSTI U PARLAMENTU

Članak 15. : Kandidature i opće odredbe (1)

1.   Predsjednik, a zatim potpredsjednici i kvestori biraju se tajnim glasovanjem u skladu s člankom 191.

Kandidature se predlažu uz suglasnost kandidata i može ih predložiti isključivo klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag. Nove kandidature mogu se predati prije svakog glasovanja.

Ako broj kandidatura ne prelazi broj mjesta koje treba popuniti, kandidate se izabire aklamacijom osim ako zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem visoki prag zahtijevaju tajno glasovanje.

Ako se u jednom glasovanju bira više od jednog obnašatelja dužnosti, glasački listić važeći je samo ako je dano više od polovine raspoloživih glasova.

2.   Prilikom izbora predsjednika, potpredsjednika i kvestora treba voditi računa o tome da se osigura pravedna zastupljenost političkih stajališta te rodna i geografska ravnoteža.

(1) Članak 15. primjenjuje se mutatis mutandis na odbore (vidi članak 213. stavak 3.).
Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena