Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 148kPDF 1149k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

I. CÍM : KÉPVISELŐK, PARLAMENTI SZERVEK ÉS KÉPVISELŐCSOPORTOK
2. FEJEZET : A PARLAMENT TISZTSÉGVISELŐI

15. cikk : Jelölés és általános rendelkezések (1)

1.   Az Elnököt, ezt követően pedig az alelnököket és a quaestorokat a 191. cikk rendelkezései szerint titkos szavazással választják.

A jelöléshez a jelölt beleegyezése, és egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő támogatása szükséges. Minden egyes szavazás előtt lehet jelölni új jelölteket.

Ha a jelölések száma nem haladja meg a betöltetlen tisztségek számát, a jelölteket közfelkiáltással választják meg, kivéve ha legalább a magas érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport titkos szavazást kér.

Ha egyetlen szavazás több tisztségviselő megválasztására szolgál, a szavazólap csak akkor érvényes, ha a rendelkezésre álló szavazatok több mint felét leadták.

2.   Az Elnök, az alelnökök és a quaestorok megválasztása során tekintettel kell lenni a politikai nézetek méltányos képviseletére, valamint a nemek közötti és a földrajzi egyensúlyra.

(1) A 15. cikk értelemszerűen alkalmazandó a bizottságokra (lásd a 213. cikk 3. bekezdését).
Utolsó frissítés: 2019. június 22.Jogi nyilatkozat