Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 1154k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS : PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
2 SKYRIUS : PARLAMENTO VADOVYBĖS NARIAI

15 straipsnis : Kandidatūros ir bendrosios nuostatos (1)

1.   Parlamento pirmininkas, o vėliau – Parlamento pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai, renkami slaptu balsavimu 191 straipsnyje nurodyta tvarka.

Kandidatūros turi būti siūlomos sutinkant kandidatams; jas gali siūlyti tik frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius. Naujos kandidatūros gali būti pateikiamos prieš kiekvieną balsavimą.

Kai kandidatūrų skaičius neviršija numatytų vietų skaičiaus, kandidatai renkami aklamacijos būdu, nebent ne mažiau kaip aukštą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os) pateiktų prašymą balsuoti slaptai.

Kai siekiant išrinkti daugiau kaip vieną Parlamento vadovybės narį balsuojama viename biuletenyje, toks balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu, jei buvo atiduota daugiau kaip pusė galimų balsų.

2.   Renkant Parlamento pirmininką, Parlamento pirmininko pavaduotojus ir kvestorius, reikia atsižvelgti, kad būtų tolygiai atstovaujama politinėms kryptims, lytims ir užtikrinama geografinė pusiausvyra.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomas 15 straipsnis (žr. 213 straipsnio 3 dalį).
Atnaujinta: 2019 m. birželio 22 d.Teisinis pranešimas