Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

I SADAĻA : DEPUTĀTI, PARLAMENTA STRUKTŪRVIENĪBAS UN POLITISKĀS GRUPAS
2. NODAĻA : AMATPERSONAS

15. pants : Kandidātu izvirzīšana un vispārīgi noteikumi (1)

1.   Parlamenta priekšsēdētāju, pēc tam — priekšsēdētāja vietniekus un kvestorus ievēlē aizklātā balsošanā saskaņā ar 191. panta noteikumiem.

Kandidatūras izvirza tikai ar kandidātu piekrišanu, turklāt kandidātus drīkst izvirzīt tikai politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu. Jaunas kandidatūras var izvirzīt pirms katras balsošanas kārtas.

Ja izvirzīto kandidātu skaits nepārsniedz brīvo vietu skaitu, kandidātus ievēlē ar aklamāciju, ja vien deputāti vai politiskā grupa vai grupas, kas veido vismaz augstāko obligāto minimumu, nepieprasa aizklāto balsošanu.

Ja vienā balsošanas kārtā jāievēlē vairāk nekā viena amatpersona, vēlēšanu zīme ir derīga tikai tad, ja nodota vairāk nekā puse pieejamo balsu.

2.   Ievēlot Parlamenta priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekus un kvestorus, jānodrošina, lai politiskie uzskati, dzimumi un ģeogrāfiskā izcelsme būtu vienlīdz taisnīgi pārstāvēti.

(1) 15. pantu pēc analoģijas piemēro komitejām (sk. 213. panta 3. punktu).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums