Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA I. : ZASTUPNICI, PARLAMENTARNA TIJELA I KLUBOVI ZASTUPNIKA
POGLAVLJE 3. : TIJELA I DUŽNOSTI

Članak 22. : Dužnosti predsjednika

1.   Predsjednik upravlja svim aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela u skladu s ovim Poslovnikom i ima sve ovlasti potrebne za vođenje parlamentarnih postupaka i osiguravanje njihovog pravilnog vođenja.

2.   Dužnosti predsjednika su otvaranje, prekidanje i zaključivanje sjednice; odlučivanje o dopuštenosti amandmana i drugih tekstova koji se stavljaju na glasovanje te o dopuštenosti parlamentarnih pitanja; osiguravanje pridržavanja Poslovnika, održavanje reda, davanje riječi govornicima, zaključivanje rasprave, stavljanje prijedloga na glasovanje, objavljivanje rezultata glasovanja i upućivanje odborima obavijesti koje ih se tiču.

3.   Predsjednik može govoriti u raspravi samo da je sažme ili vrati na temu. Ako želi sudjelovati u raspravi, predsjednik mora napustiti predsjedateljsko mjesto i smije se na njega vratiti tek po završetku rasprave.

4.   Predsjednik predstavlja Parlament u međunarodnim odnosima, svečanim prigodama i administrativnim, pravnim i financijskim pitanjima te može navedene ovlasti delegirati.

5.   Predsjednik je odgovoran za sigurnost i nepovredivost prostora Europskog parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena