Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 148kPDF 1149k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

I. CÍM : KÉPVISELŐK, PARLAMENTI SZERVEK ÉS KÉPVISELŐCSOPORTOK
3. FEJEZET : SZERVEK ÉS FELADATOK

22. cikk : Az Elnök feladatai

1.   Az Elnök a Parlament és szervei valamennyi tevékenységét e szabályzatnak megfelelően irányítja, továbbá rendelkezik mindazokkal a hatáskörökkel, amelyek a Parlament üléseinek levezetéséhez, valamint az ülések szabályszerű lefolytatásának biztosításához szükségesek.

2.   Az Elnök feladata az ülések megnyitása, félbeszakítása és berekesztése; döntést hoz a módosítások és a szavazásra bocsátott egyéb szövegek, valamint a parlamenti kérdések elfogadhatóságáról; biztosítja e szabályzat betartását; biztosítja a rend fenntartását; megadja a szót a felszólalóknak; lezárja a vitákat; szavazásra bocsátja az ügyeket és kihirdeti a szavazás eredményét; valamint a bizottságokhoz utalja az őket érintő közleményeket.

3.   Az Elnök a vitában csak összegzés, illetve a felszólalók tárgyra térésre való utasítása céljából szólalhat fel. Ha az Elnök részt kíván venni a vitában, elhagyja az elnöki széket, és azt a kérdéses tárgyról szóló vita befejezéséig nem foglalhatja el újra.

4.   A nemzetközi kapcsolatokban, ünnepi alkalmakkor, illetve igazgatási, bírósági vagy pénzügyi természetű ügyekben a Parlamentet az Elnök képviseli, aki ezt a hatáskörét átruházhatja.

5.   Az Elnök felel az Európai Parlament épületeinek biztonságáért és sérthetetlenségéért.

Utolsó frissítés: 2019. június 22.Jogi nyilatkozat