Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL I : LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
HOOFDSTUK 3 : ORGANEN EN TAKEN

Artikel 22 : Taken van de Voorzitter

1.   De Voorzitter leidt overeenkomstig dit Reglement alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen en beschikt over alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn om de procedures van het Parlement te leiden en om voor het goede verloop daarvan te zorgen.

2.   De Voorzitter opent, schorst en sluit de vergaderingen, beslist over de ontvankelijkheid van amendementen en andere in stemming te brengen teksten, alsook over de ontvankelijkheid van parlementaire vragen, ziet toe op de naleving van het Reglement, handhaaft de orde, verleent het woord, verklaart de debatten voor gesloten, brengt de voorstellen in stemming en maakt de uitslag van de stemmingen bekend, en doet de commissies de mededelingen die hen aangaan.

3.   De Voorzitter mag bij een debat alleen het woord voeren om de stand van zaken vast te stellen en de spreker tot het onderwerp terug te brengen. Indien hij zelf aan een debat wil deelnemen, verlaat hij de voorzittersstoel en neemt deze pas weer in nadat het debat over het onderwerp is gesloten.

4.   In de internationale betrekkingen, bij plechtigheden en bij administratieve, juridische en financiële handelingen wordt het Parlement vertegenwoordigd door de Voorzitter, die deze bevoegdheid kan delegeren.

5.   De Voorzitter is verantwoordelijk voor de beveiliging en de onschendbaarheid van de gebouwen van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling