Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 136kPDF 1068k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV I : POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
POGLAVJE 3 : TELESA IN NALOGE

Člen 22 : Naloge predsednika

1.   Predsednik vodi delo Parlamenta in njegovih teles v skladu s tem poslovnikom ter ima vsa pooblastila, ki so potrebna za vodenje parlamentarnih postopkov in za zagotovitev, da pravilno potekajo.

2.   Naloge predsednika so, da odpre, prekine in zaključi seje; da odloča o dopustnosti predlogov sprememb in drugih besedil, o katerih se glasuje, ter o dopustnosti parlamentarnih vprašanj; da zagotavlja spoštovanje tega poslovnika; da vzdržuje red; da daje besedo govornikom; da zaključuje razprave; da daje zadeve na glasovanje in razglasi izide glasovanja; kakor tudi, da odborom posreduje vsa sporočila, ki jih zadevajo.

3.   V razpravi lahko predsednik govori le, da razpravo povzame ali govornike opomni na red. Če želi sodelovati v razpravi, mora predsedniški sedež zapustiti in se nanj vrniti šele po koncu razprave.

4.   V mednarodnih odnosih, ob slavnostnih priložnostih in v upravnih, sodnih ali finančnih zadevah Parlament zastopa predsednik, ki ta pooblastila lahko prenese na druge.

5.   Predsednik je odgovoren za varnost in nedotakljivost prostorov Evropskega parlamenta.

Zadnja posodobitev: 23. junij 2019Pravno obvestilo