Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL I : LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
HOOFDSTUK 3 : ORGANEN EN TAKEN

Artikel 23 : Taken van de ondervoorzitters

1.   Bij afwezigheid of verhindering of indien hij overeenkomstig artikel 22, lid 3, aan een debat wil deelnemen, wordt de Voorzitter in de volgorde van hun rangorde door een van de ondervoorzitters vervangen.

2.   Daarnaast vervullen de ondervoorzitters de hun overeenkomstig artikel 25, artikel 27, leden 3 en 5, en artikel 77, lid 3, toebedeelde taken.

3.   De Voorzitter kan aan de ondervoorzitters taken delegeren zoals vertegenwoordiging van het Parlement bij bepaalde plechtigheden of handelingen. Meer bepaald kan de Voorzitter een ondervoorzitter aanwijzen ter vervulling van de in artikel 137 en artikel 138, lid 2, neergelegde taken van de Voorzitter.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling