Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 3 : ОРГАНИ И ФУНКЦИИ

Член 24 : Състав на Бюрото

1.   Бюрото се състои от председателя и четиринадесетте заместник-председатели на Парламента.

2.   Квесторите са членове на Бюрото със съвещателен глас.

3.   При равен брой гласове в Бюрото председателят има решаващ глас.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация