Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY A POVINNOSTI

Článek 24 : Složení předsednictva

1.   Předsednictvo se skládá z předsedy a čtrnácti místopředsedů Parlamentu.

2.    Kvestoři jsou členy předsednictva s poradním hlasem.

3.   Jestliže hlasování v předsednictvu skončí rovností hlasů, rozhoduje hlas předsedy.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění