Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGANER OG OPGAVER

Artikel 24 : Præsidiets sammensætning

1.   Præsidiet består af formanden og Parlamentets 14 næstformænd.

2.   Kvæstorerne er medlemmer af Præsidiet med rådgivende funktion.

3.   I tilfælde af stemmelighed ved vedtagelser i Præsidiet er formandens stemme udslagsgivende.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse