Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 1219k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ I : POSŁOWIE, ORGANY PARLAMENTU, GRUPY POLITYCZNE
ROZDZIAŁ 3 : ORGANY I ICH KOMPETENCJE

Artykuł 24 : Skład Prezydium

1.   W skład Prezydium Parlamentu wchodzą Przewodniczący oraz 14 wiceprzewodniczących.

2.   Kwestorzy są członkami Prezydium z głosem doradczym.

3.   W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2019Informacja prawna