Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 148kPDF 1149k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY PARLAMENTU A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 24 : Zloženie Predsedníctva

1.   Predsedníctvo sa skladá z predsedu a štrnástich podpredsedov Parlamentu.

2.   Kvestori sú členmi Predsedníctva s poradným hlasom.

3.   Ak sa hlasovanie v Predsedníctve skončí rovnosťou hlasov, rozhoduje hlas predsedu.

Posledná úprava: 23. júna 2019Právne oznámenie