Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGANER OG OPGAVER

Artikel 30 : Delegationsformandskonferencen

1.   Delegationsformandskonferencen består af formændene for alle stående interparlamentariske delegationer. Den vælger en formand.

2.   Er formanden ikke til stede, ledes mødet af det ældste medlem blandt de tilstedeværende.

3.   Delegationsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om delegationernes arbejde.

4.   Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Delegationsformandskonferencen visse opgaver.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse