Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

I SADAĻA : DEPUTĀTI, PARLAMENTA STRUKTŪRVIENĪBAS UN POLITISKĀS GRUPAS
4. NODAĻA : POLITISKĀS GRUPAS

36. pants : Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

1.   Deputātiem, kuri nepieder nevienai politiskajai grupai, piešķir sekretariātu. Prezidijs pēc ģenerālsekretāra priekšlikuma paredz sīki izstrādātus noteikumus par šādu sekretariātu piešķiršanu.

2.   Prezidijs nosaka pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu statusu un parlamentārās tiesības.

3.   Prezidijs nosaka to apropriāciju piešķiršanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumus, kas iekļautas Parlamenta budžetā, lai segtu pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu sekretariāta izdevumus un izdevumus par administratīvo nodrošinājumu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums