Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
1. NODAĻA : LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

44. pants : Piekļuve dokumentiem un Parlamenta informēšana

1.   Likumdošanas procesā Parlaments un tā komitejas prasa, lai tiem būtu pieejami visi uz tiesību aktu priekšlikumiem attiecīgie dokumenti ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Padomei un tās darba grupām.

2.   Leģislatīvā akta priekšlikuma izskatīšanas laikā atbildīgā komiteja prasa, lai Komisija un Padome to informē par priekšlikuma virzību Padomē un tās darba grupās, it īpaši par iespējamiem kompromisiem, kuri būtiski grozītu sākotnējo priekšlikumu, kā arī par autora nodomu priekšlikumu atsaukt.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums