Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 1 : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA — FORÁLACHA GINEARÁLTA

Riail 45 : Ionadaíocht na Parlaiminte i gcruinnithe den Chomhairle

I gcás ina dtabharfaidh an Chomhairle cuireadh don Pharlaimint páirt a ghlacadh i gcruinniú den Chomhairle, iarrfaidh an tUachtarán ar Chathaoirleach nó ar rapóirtéir an choiste atá freagrach as an ábhar, nó ar Fheisire eile a bheidh ainmnithe ag an gcoiste sin, ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na Parlaiminte.

An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil