Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 1 : WETGEVINGSPROCEDURES - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 45 : Vertegenwoordiging van het Parlement op zittingen van de Raad

Wanneer de Raad het Parlement uitnodigt om aan een zitting van de Raad deel te nemen, verzoekt de Voorzitter de voorzitter of rapporteur van de ter zake bevoegde commissie of een ander door die commissie aangewezen lid het Parlement aldaar te vertegenwoordigen.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling