Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 2 — ВТОРО ЧЕТЕНЕ

Член 69 : Споразумение на второ четене

Когато не е внесено предложение за отхвърляне на позицията на Съвета и не са внесени предложения за изменение на тази позиция по членове 67 и 68 в определените срокове за внасяне и гласуване на изменения или на предложения за отхвърляне, председателят обявява на пленарно заседание предложения акт за приет.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация