Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : ŘÁDNÝ LEGISLATIVNÍ POSTUP
ODDÍL 4 - DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ A TŘETÍ ČTENÍ

Článek 75 : Prodloužení lhůt

1.   Na žádost delegace Parlamentu v dohodovacím výboru prodlouží předseda lhůty ve třetím čtení v souladu s čl. 294 odst. 14 Smlouvy o fungování Evropské unie.

2.   Předseda oznámí Parlamentu prodloužení lhůt podle čl. 294 odst. 14 Smlouvy o fungování Evropské unie bez ohledu na to, zda byly lhůty prodlouženy z podnětu Parlamentu nebo Rady.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění