Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
3. NODAĻA : PARASTĀ LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRA
5. IEDAĻA - PROCEDŪRAS PABEIGŠANA

79. pants : Pieņemto tiesību aktu parakstīšana un publicēšana

Kad saskaņā ar 203. pantu un VIII pielikumu ir sagatavota pieņemtā dokumenta galīgā redakcija un ir pārbaudīts, vai visas procedūras ir pienācīgi ievērotas, tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, paraksta Parlamenta priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs.

Pēc akta parakstīšanas Parlamenta un Padomes ģenerālsekretāri nodrošina tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums