Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 4 : СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА НА КОНСУЛТАЦИЯ

Член 81 : Позиция на Комисията относно измененията

Преди да пристъпи към окончателно гласуване на предложение за правнообвързващ акт, компетентната комисия може да прикани Комисията да изложи позицията си по всички изменения към предложението ѝ, които компетентната комисия е приела.

По целесъобразност тази позиция се включва в доклада.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация