Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 4 : SPECIFIKKE BESTEMMELSER VEDRØRENDE HØRINGSPROCEDUREN

Artikel 84 : Fornyet forelæggelse for Parlamentet

1.   Formanden opfordrer efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet til fornyet høring af Parlamentet under samme omstændigheder og på samme betingelser som omhandlet i artikel 61, stk. 1. Formanden opfordrer endvidere efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet til fornyet høring af Parlamentet, hvis Rådet i væsentlig grad ændrer eller agter at ændre det forslag til bindende retsakt, som Parlamentet oprindeligt har fastlagt sin holdning om, medmindre dette gøres for at indarbejde Parlamentets ændringer.

2.   Formanden opfordrer ligeledes til fornyet forelæggelse af et forslag til bindende retsakt efter bestemmelserne i denne artikel, hvis Parlamentet på forslag af en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, vedtager dette.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse